WARSZAWA: Linia 214

Dziś, czyli 12 lutego obchodzimy urodziny kolejnej linii kursującej w ramach systemu komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Omawiana linia autobusowa to linia 214, ale jednakże trzeba wziąć pewną poprawkę.

Dnia 12 lutego uruchomiono trzecie wcielenie tej linii, a drugie kursujące na terenie miasta Warszawa. Pierwsza wersja była linią podmiejską i kursowała na terenie Pruszkowa i Ożarowa Mazowieckiego. Mowa o tej wersji była poruszana przy okazji artykułu o linii 714 także tam możecie znaleźć bliższe informacje. Druga wersja uruchomiona została 30 października 1999 roku jako linia cmentarna wydzielona z linii 270. Pod tym numerem istniała aż do reformy linii cmentarnych, czyli do 2007 roku, a od 2008 roku kursowała już pod nowym oznaczeniem C14.

Wracając do dnia 12 lutego to w roku 2011 powstała linia dowożąca ludzi z osiedla Nowodwory do przystanku kolejowego PKP Płudy. Na takiej trasie linia istniała do września 2013. Swoją trasę kończyła na tymczasowej pętli ułożonej z płyt technicznych w miejscu, gdzie dziś stoi wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Klasyków. Ciekawostką jest to, że tymczasowa pętla była przenoszona kilka razy wraz z postępami budowy. W ostatnim okresie funkcjonowania tej wersji 214 pętla przesunęła się o kilka set metrów, aż po ulice Fletniową. Na załączonych zdjęciach możecie zaobserwować autobus pomiarowy przed uruchomieniem trasy i autobus wykonujący kurs liniowy. Po zakończonej budowie linie zlikwidowano, a w jej miejsce została uruchomiona na podstawowej trasie przez PKP Płudy linia 152.

Na kolejne uruchomienie 214 nie trzeba było długo czekać, bo tylko do dnia 21 stycznia kolejnego roku. W tym przypadku linia również funkcjonowała na zasadzie linii dowozowej tym razem z Osiedla Nowodwory do nowo otwartej linii tramwajowej na Stare Świdry. W tym przypadku linia przetrwała tylko kilka miesięcy i już w kwietniu zmieniono jej charakter na linie okresową o numerze 314.

Ostatni na obecną chwile powrót 214 miał miejsce w lutym 2017 roku na całkowicie zmienionej trasie, a mianowicie łączyła dwie części Białołęki zahaczając o Bródno. Ta wersja linii przetrwała do końcówki lata w roku 2019, przy czym przez czas istnienia kilkukrotnie zmieniano przebiegi w środku trasy ze względu na budowę drugiej linii metra.

Kończąc wspomnienia o 214 trzeba zauważyć ze wielokrotnie była uruchamiana i likwidowana na rożnych wariantach trasy, a także w rożnych częściach miasta i okolic.

Artykuł głównie powstał na zasobach wiedzy zawartej na stronie Trasbus. Zdjęcia do najciekawszej wersji tej linii dostarczył Krzysztof Lipnik oraz autor artykułu Marcin Supronowicz.