TORUŃ: Pętla tramwajowa „Wschodnia”

Toruńska pętla tramwajowa „Wschodnia” powstała w 1980 roku znajduje się, jak sama nazwa mówi, przy ulicy Wschodniej. Do końca marca 2011 roku pętla miała charakter przelotowej. Podobną sytuację doświadczymy obecnie m.in. na gdańskiej Zaspie. Końcówka ulokowana została na łączniku torowym między ulicą Skłodowskiej-Curie a Placem Daszyńskiego. We wspomnianym 2011 roku likwidacji uległy tory między tytułową pętlą a ww. placem, który w ramach budowy I etapu Trasy Wschodniej został gruntownie przebudowany i na torowisko tramwajowe nie wystarczyło już miejsca.

Po zlikwidowanym łączniku pozostało jeszcze wiele śladów. Znajdziemy fragment torowiska wzdłuż ulicy Wschodniej oraz stary układ końcówki, nad którym chcę się teraz skupić. Obecnie wjazd na pętlę odbywa się tylko od ulicy Składowskiej-Curie i jest on możliwy zarówno od strony zachodniej (od centrum) jak i od wschodu (od Elany). Tramwaje dojeżdżając do końca swojej trasy wykorzystują jeden tor z przyległym do niego peronem przyjazdowo-odjazdowym. Obok biegnie równoległy tor również z peronem służący niegdyś do przelotu tramwajów jadących od Placu Daszyńskiego. Jest on niewykorzystywany liniowo, jednak jeszcze niedawno odpoczywał tutaj jeden ze składów typu 805Na. Tramwaje zawracają tu w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. Przejeżdżają przy tym po jednym z dwóch torów we wschodniej części obiektu, a drugi tor służyć może do postoju wagonów. Warto dodać, że ze wspomnianych właśnie torów istnieje opcja ponownego powrotu na peron końcowo-początkowy dzięki wybudowanemu połączeniu. Dla motorniczych w sercu końcówki stoi charakterystyczny budynek zaplecza socjalnego w kolorze żółtym.

Na pętlę liniowo zagląda zaledwie jedna linia o nr 7 w relacji Wschodnia – Uniwersytet p. Bydgoską. Kursuje ona jedynie od poniedziałku do piątku a tabor występujący tutaj to dwa solowe wagony typu 805Na oraz jeden krótki Swing. Okazjonalnie trasę kończą tutaj także linie 2 i 4, jednak jest to rzadkość. Taka sytuacja zdarza się np. podczas trwania festiwalu Bella Skyway, gdy zwiększona jest ilość kursów wieczorem.

Planowany II etap Trasy Wschodniej zakłada likwidację pętli na rzecz budowy nowego skrzyżowania. Jest to jedna z odpowiedzi na pytanie dlaczego nie podjęto się modernizacji końcówki, która jest już w słabym stanie technicznym. Jednakże przez brak funduszy szybko to nie nastąpi, więc pętla zostanie z nami jeszcze trochę czasu.